• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Badanie pozwala określić :

  • stężenie hemoglobiny umożliwia ono ocenę niedokrwistości i pozwala na monitorowanie skuteczności leczenia krwią (transfuzji) oraz m.in. ocenę stanów odwodnienia i przewodnienia organizmu
  • hematokryt badanie to pozwala na ocenę niedokrwistości oraz poziomu nawodnienia ustroju; ma ono podobną wartość diagnostyczną jak oznaczanie hemoglobiny
  • liczbę leukocytów wzrost (leukocytoza) sugeruje odpowiedź układu białokrwinkowego na stany zapalne, infekcje bakteryjne, hematologiczne zespoły rozrostowe itp. Obniżenie (leukopenia) może być skutkiem ciężkich zakażeń bakteryjnych i wirusowych, wyrazem spadku odporności, zaburzeń na etapie odnowy białokrwinkowej.
  • liczba płytek krwi może wyjaśnić m.in. przyczynę wybroczyn, sączenia się z ran itp.
  • procentowego rozkładu krwinek białych pozwala na wstępną ocenę układu białokrwinkowego
© 2023 Przychodnia Weterynaryjna - Piotr Bartłomiejczak