• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Ultrasonografia to jedna ze współczesnych i bezinwazyjnych metod diagnostycznych wykorzystywanych w naszej Klinice Weterynaryjnej. Jest to bezpieczny, całkowicie bezbolesny sposób badania narządów

Zastosowanie Ultrasonografii

USG wykorzystujemy najczęściej do badań narządów ważnych dla życia jak :

  • wątroba
  • nerki
  • śledziona
  • pęcherz moczowy
  • układ rozrodczy

aby potwierdzić bądź wykluczyć wcześniej postawiona hipotezę, co do przyczyn dolegliwości badanego przez nas zwierzęcia. Obecnie USG coraz częściej wykorzystuje się w badaniach okulistycznych struktur gałki ocznej.

© 2016 Przychodnia Weterynaryjna - Piotr Bartłomiejczak