• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg

Zaburzenia biochemiczne będące przyczyną choroby mogą rozwijać się z różną dynamiką dając mniejsze lub większe odzwierciedlenie w wynikach badań laboratoryjnych. Wyjaśnienie podstaw biochemicznych stanów zdrowia i stanów chorobowych jest przeważnie podstawą racjonalnego leczenia. Dlatego też właściwie wykorzystane wyników badań biochemicznych staje się cenną pomocą we wczesnym rozpoznaniu, trafnym zdiagnozowaniu i właściwym leczeniu wielu jednostek chorobowych.

W skład pakietu badań biochemicznych wykonywanych w naszym laboratorium wchodzi:

 • ALT (Oznaczenie  aktywności enzymu wątrobowego:  aminotransferazy alaninowej)
 • AST (Oznaczenie  aktywności enzymu wątrobowego: aminotransferazy asparaginianowej)
 • Fosfataza zasadowa ALP
 • Kinaza fosfokreatynowa CPK
 • Amylaza
 • Bilirubina całkowita
 • Białko całkowite
 • Albuminy
 • Cholesterol
 • Trój glicerydy
 • Glukoza
 • Mocznik
 • Kreatynina
 • Wapń
 • Fosfor
 • Chlorki
 • Potas
 • Jod
 • Magnez
© 2023 Przychodnia Weterynaryjna - Piotr Bartłomiejczak