• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg

Badania kliniczne są ciągle bardzo istotnym składnikiem w diagnostyce chorób zwierząt, jednak coraz częściej okazuje się, że bazując tylko na nich mamy problem z postawieniem prawidłowej diagnozy. Tutaj nie do przecenienia okazują się dodatkowe badania laboratoryjne, których wynikami posługują się lekarze weterynarii. Znacznie ułatwiają postawienie prawidłowej diagnozy, a tym samym wprowadzenie celowanej, a więc skutecznej terapii.

Zaburzenia biochemiczne będące przyczyną choroby mogą rozwijać się z różną dynamiką dając mniejsze lub większe odzwierciedlenie w wynikach badań laboratoryjnych. Wyjaśnienie podstaw biochemicznych stanów zdrowia i stanów chorobowych jest przeważnie podstawą racjonalnego leczenia. Dlatego też właściwie wykorzystane wyników badań biochemicznych staje się cenną pomocą we wczesnym rozpoznaniu, trafnym zdiagnozowaniu i właściwym leczeniu wielu jednostek chorobowych.

W skład pakietu badań biochemicznych wykonywanych w naszym laboratorium wchodzi:

 • ALT (Oznaczenie  aktywności enzymu wątrobowego:  aminotransferazy alaninowej)
 • AST (Oznaczenie  aktywności enzymu wątrobowego: aminotransferazy asparaginianowej)
 • Fosfataza zasadowa ALP
 • Kinaza fosfokreatynowa CPK
 • Amylaza
 • Bilirubina całkowita
 • Białko całkowite
 • Albuminy
 • Cholesterol
 • Trój glicerydy
 • Glukoza
 • Mocznik
 • Kreatynina
 • Wapń
 • Fosfor
 • Chlorki
 • Potas
 • Jod
 • Magnez

Badanie pozwala określić :

 • stężenie hemoglobiny umożliwia ono ocenę niedokrwistości i pozwala na monitorowanie skuteczności leczenia krwią (transfuzji) oraz m.in. ocenę stanów odwodnienia i przewodnienia organizmu
 • hematokryt badanie to pozwala na ocenę niedokrwistości oraz poziomu nawodnienia ustroju; ma ono podobną wartość diagnostyczną jak oznaczanie hemoglobiny
 • liczbę leukocytów wzrost (leukocytoza) sugeruje odpowiedź układu białokrwinkowego na stany zapalne, infekcje bakteryjne, hematologiczne zespoły rozrostowe itp. Obniżenie (leukopenia) może być skutkiem ciężkich zakażeń bakteryjnych i wirusowych, wyrazem spadku odporności, zaburzeń na etapie odnowy białokrwinkowej.
 • liczba płytek krwi może wyjaśnić m.in. przyczynę wybroczyn, sączenia się z ran itp.
 • procentowego rozkładu krwinek białych pozwala na wstępną ocenę układu białokrwinkowego

Ultrasonografia to jedna ze współczesnych i bezinwazyjnych metod diagnostycznych wykorzystywanych w naszej Klinice Weterynaryjnej. Jest to bezpieczny, całkowicie bezbolesny sposób badania narządów

Zastosowanie Ultrasonografii

USG wykorzystujemy najczęściej do badań narządów ważnych dla życia jak :

 • wątroba
 • nerki
 • śledziona
 • pęcherz moczowy
 • układ rozrodczy

aby potwierdzić bądź wykluczyć wcześniej postawiona hipotezę, co do przyczyn dolegliwości badanego przez nas zwierzęcia. Obecnie USG coraz częściej wykorzystuje się w badaniach okulistycznych struktur gałki ocznej.

© 2016 Przychodnia Weterynaryjna - Piotr Bartłomiejczak